REJESTRY NOTARIALNE

O SYSTEMIE

System Rejestry Notarialne jest systemem teleinformatycznym zbierającym i udostępniającym dane przetwarzane przez sądy, notariuszy RP oraz notariuszy UE. System działa na podstawie przepisów opisanych w dziale Podstawa Prawna.

Początki Systemu sięgają roku 2009, kiedy to utworzono pierwszy element systemu jakim był Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia. W kolejnych latach System był rozbudowywany o nowe moduły oraz interfejsy wymiany danych z innymi systemami administracji publicznej.

Obecnie system Rejestry Notarialne zawiera między innymi:

 • Rejestr Użytkowników w skład którego wchodzą między innymi ustawowe listy notariuszy i zastępców notarialnych
 • Rejestr Spadkowy zawierający informacje o zarejestrowanych notarialnych aktach poświadczenia dziedziczenia (od 1 marca 2009 r.) oraz sądowych stwierdzeniach nabycia spadku i europejskich poświadczeniach spadkowych (od 8 września 2016 r.)
 • Notarialny Rejestr Testamentów
 • Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych
 • Rejestr Zarządców Sukcesyjnych przedsiębiorstw osób fizycznych
 • Rejestr Akcjonariuszy Prostych Spółek Akcyjnych
 • Notarialne Rejestry Statystyczne

System Rejestry Notarialne to nie tylko same rejestry, ale również podsystemy wymiany danych z instytucjami zewnętrznymi, między innymi z:

W ramach Systemu funkcjonują również publiczne wyszukiwarki:

 • zarejestrowanych (po 01.03.2009 r.) notarialnych aktów poświadczenia dziedziczenia
 • zarejestrowanych (po 07.09.2016 r.) sądowych stwierdzeń nabycia spadku
 • zarejestrowanych (po 07.09.2016 r.) w Polsce europejskich poświadczeń spadkowych
 • notariuszy

Zapytania do pozostałych rejestrów obywatele (posiadający interes prawny) mogą kierować za pośrednictwem notariuszy.

Przetwarzanie danych osobowych:

 • administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze Zarządców Sukcesyjnych jest Minister Przędsiębiorczości i Technologii
 • administratorem danych osobowych zgromadzonych w pozostałej części systemu jest Krajowa Rada Notarialna
 • dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa oraz/lub dyspozycji osób, których one dotyczą
 • stronom czynności notarialnych przysługuje prawo do wglądu oraz sprostowania swoich danych osobowych, w uzasadnionych prawnie przypadkach - również prawo do wykreślenia danych osobowych, za pośrednictwem notariusza, który dokonał czynności notarialnej
 • zarejestrowanym użytkownikom (notariuszom i ich zastępcom oraz pracownikom sądów) przysługuje prawo do wglądu oraz sprostowania swoich danych osobowych za pośrednictwem systemu
 • w czasie pracy systemu wykorzystywane są ciasteczka (ang. cookies), w których przechowywany jest identyfikator sesji
 • szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są w regulaminach
Używamy plików cookies.
X
Witryna internetowa używa plików cookies i podobnych technologii w celu świadczenia usług. Jeżeli ustawienia przeglądarki nie zostaną zmienione, pliki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.
Opracowanie RejNET.