REJESTRY NOTARIALNE

{#konNaglowekJezyki#}

PODSTAWA PRAWNA

W zakresie merytorycznym System Rejestry Notarialne funkcjonuje na podstawie:

  • Kodeksu postępowania cywilnego
  • ustawy Prawo o notariacie
  • uchwały Krajowej Rady Notarialnej w sprawie utworzenia Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia i zasad jego funkcjonowania
  • uchwały Krajowej Rady Notarialnej w sprawie utworzenia Rejestru Testamentów i zasad jego funkcjonowania
  • regulaminu świadczenia przez Krajową Radę Notarialną usług w zakresie zapewnienia dostępu do rejestrów notarialnych, dokonywania wpisów w tych rejestrach i uzyskiwania wynikających z nich informacji
  • konwencji z Bazylei (1972-05-16) w sprawie systemu rejestracji testamentów (Polska nie przyjęła jeszcze tej konwencji, jednak Notarialny Rejestr Testamentów stosuje w praktyce zasady określone w tej konwencji)
  • umów pomiędzy Krajową Radą Notarialną a Stowarzyszeniem Sieci Europejskich Rejestrów Testamentów (ang. ENRWA)

Dostęp do Systemu zapewnia podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez jedno z kwalifikowanych centrów certyfikacji zarejestrowanych w Narodowym Centrum Certyfikacji.

Używamy plików cookies.
X
Witryna internetowa używa plików cookies i podobnych technologii w celu świadczenia usług. Jeżeli ustawienia przeglądarki nie zostaną zmienione, pliki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.
Opracowanie RejNET.